C++

Multiparadigme språk, med støtte for funksjonell programmering

AI har revolusjonert det moderne IT-landskapet, og dens innvirkning fortsetter å forandre måten vi utvikler, implementerer og bruker teknologi på. AI refererer til evnen til maskiner til å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens, som læring, resonnering og problemløsning. Denne teknologiske disiplinen har vokst til å bli en sentral drivkraft bak mange innovative løsninger over en rekke bransjer.

En av de mest bemerkelsesverdige applikasjonene av AI i moderne IT er innenfor maskinlæring. Dette området omhandler evnen til datamaskiner til å lære fra data og forbedre ytelsen over tid uten å være eksplicit programmert. Gjennom anvendelse av avanserte algoritmer og store datamengder, kan maskiner identifisere mønstre, trekke ut innsikter og ta informerte beslutninger.